Friläggning av bilder

Friläggning av bilder

Urklippsbana:

Urklippsbana är en skiss som skapats med hjälp av pennverktyget i ett bildredigeringsprogram som Adobe Photoshop , Illustrator eller InDesign .

Den kallas också en sluten vektorbana , eller form. Den huvudsakliga användningen av en urklippsbana är att klippa ut en bild från sin bakgrund , men det kan även användas på flera olika sätt, till exempel att ge en speciell form till ett objekt , redigera en viss del i en bild eller förbereda en layout. Efter att urklippsbanan applicerats på en bild ingår allt inuti banan i urklippet och allt utanför banan kastas . Urklippsbanor är det bästa alternativet för den typ av bild på ett föremål som har en skarp , definierad kant .

Maskning:

Det finns två huvudsakliga typer av masker i Photoshop : lagermasker och urklippsmasker . Lagermasker använder värden av grått för att tilldela en grad av öppenhet till specifika delar av ett lager eller en grupp av lager medan urklippsmasker använder transparensen i ett lager för att definiera ett annat lager eller en grupp av lager .

Medan maskning i sig är ett enkelt koncept  så kräver själva utförandet avsevärd  tid , utbildning och praktik att bemästra.

Vi gör alla olika typer av friläggningar, såsom:

  • enkel urklippsbana. När du bara vill bli av med en störande bakgrund och sätta fullt fokus på din produkt med full frihet i layouten.
  • urklippsbana med skugga. När du vill lägga till en naturlig känsla för din produkt som gör att den sticker ut i mängden.
  • urklippsbana med spegeleffekt. När du vill kombinera den enkla urklippsbanan med lite flärd, är vi glada att hjälpa dig.
  • spökmodellsmanipulation. Det bästa sättet att visa dina kläder i web-butik. Kom ihåg att vi också kan hjälpa dig med själva fotograferingen.
  • alfamaskning. När du behöver dina porträtt utklippta från bakgrunden kan vi hjälpa dig, med en blandning av pennverktyg och alfamaskning.