Rädda dina gamla bilder

Rädda dina gamla bilder!

De flesta fotografier drabbas på något sätt av tidens tand. Efter åratal i solljus eller förvaring i plastfickor har de blivit blekta och missfärgade. Med hjälp av modern teknik och en skicklig restauratör kan dessbättre de flesta skador idag repareras och ett nytt fotografi återskapas utan att originalet påverkas.

Låt inte dina minnen försvinna! Låt os scanna, reparera och retuschera dina bilder för att återge dem dess forna glans.

Vi restaurerar varsamt dina blekta och gulnade, repiga , fläckiga, vikta eller sönderrivna bilder, men även diabilder och filmnegativ.
Pappersfotografier bleknar av solljus och gulnar av syror i pappret. Ju äldre fotografi desto större är risken att det för alltid tappar information.

Digital bildbehandling

För att den nya bilden ska se riktigt bra ut och bli så lik den ursprungliga fotokopian som möjligt, måste allt damm tas bort och alla repor, veck och skador lagas. Ljus och kontrast måste justeras. Missfärgningar från mögel och fukt, smuts och fläckar framträder mycket tydligt efter inskanning och måste behandlas. För bästa resultat utför vi all bildbehandling manuellt. Det kräver yrkesskicklighet och tar längre tid men ger ett överlägset bättre resultat.

Även relativt nytagna bilder förbättras genom varsam bildbehandling
och kan justeras på olika sätt.

Vi digitaliserar bilden med fotoskanner, eller om bilden är stor, så fotograferar vi av den i studio

Scanningen av dina originalbilder sker i Sverige. Restaurering och retusch sker på vårt kontor i Kambodja.

Efter scanning/avfotografering så returnerar vi ditt original till dig i det förfrankerade kuvertet.

När vi har lagat, restaurerat och retuscherat din bild så skickar vi en liten påsiktsbild till dig för godkännande. Är du nöjd med resultatet, så betalar du och vi skickar bilden/bilderna till dig, i full upplösning. Vi returnerar bilderna digitalt. Skulle du vilja ha bilderna på något annat sätt, t.ex. på en DVD, eller ett USB-minne så ordnar vi naturligtvis det ock mot en liten kostnad.

Hur du gör:

  1. Välj ut den/de bilder som du vill att vi restaurerar åt dig.
  2. Lägg dina bilder som du vill ha räddade i ett styvt kuvert.
  3. Skriv vad du vill att vi ska göra med bilderna, om du vill att vi ska laga sprickor och återställa kontrast och tonomfång, ta bort damm, veck och repor, eller om du vill ha ett mer omfattande restaurationsarbete, som t.ex. att sammanfoga bilder, eller ta information från en bild för att rädda en annan.
  4. Glöm inte bort att bifoga ditt eget namn och adress och emailadress samt ett frankerat returkuvert med din adress på så vi kan skicka tillbaka dina bilder!
  5. Scanningen av dina originalbilder sker i Sverige. Restaurering och retusch sker på vårt kontor i Kambodja.
  6. När vi har lagat, restaurerat och retuscherat din bild så skickar vi en liten påsiktsbild till dig för godkännande. Är du nöjd med resultatet, så betalar du och vi skickar bilden/bilderna till dig, i full upplösning.